Tudósítás a májusi közgyűlésről 2 (környezetvédelem)

TüskésrétA közgyűlés megalkotott egy új rendeletet Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről. Nagy szükség volt már arra, hogy az olyan helyi értékeket, amelyek nem tartoznak törvényi szabályozás és védelem alá, a város helyi rendelettel védje meg. A rendelet részletesen felsorolja azokat a természeti értékeket, amelyek helyi szinten védendők. Remélem a jövőben ez a lista csak bővülni fog, amelyre a joganyag lehetőséget biztosít olyan formában, hogy bárki javaslatot tehet újabb természeti értékek védelem alá helyezésére.

Egy másik napirendi pontban a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló rendelet módosításáról volt szó, miszerint a jövőben az alap infrastrukturális beruházásokra is felhasználható lesz.

Ezzel a módosítással azért nem értettünk egyet, mert nem a város érdekét szolgálja, sokkal inkább a rossz hírű Hőerőmű érdekei miatt volt szükség a módosításra. Ez a Környezetvédelmi Alap néhány millió forintos összeggel rendelkezett, aminek nagy része a városnak befizetett környezetvédelmi bírságokból adódott össze. Most egy nagyobb, 40 milliós összeget fizetett be az erőmű, persze nem önszántából, vagy hogy segítse azt a várost, amelynek környezetében számolatlanul pusztította ki a fákat, és amelyből él. Ez a pénz egy peren kívüli megegyezésből származik, miután az előző polgármester beperelte őket a Karolina Külfejtés miatt.

Az erőműnek törvényben előírt kötelessége a környékén található zagykazetták rekultivációja. Az előírások szerint ezt a területet (több száz hektár) 1 méter magasan földdel kell lefednie. Ilyenkor elgondolkodhatna a kötelezett, hogy honnan szerez ennyi földet. Kiötlöttek hát egy olcsó megoldást, mégpedig a Tüskésréti tó vízfelületének növelését, amelyből kinyert földdel fogják elvégezni a munkát. Ez a megoldás tehát az erőmű számára a legolcsóbb, legkézenfekvőbb, és Pécsnek sem árt, ha lesz egy nagyobb vízfelület a város területén. Igen ám, de ennek kialakítása meglehetősen sokba kerül, így az erőmű a neki elkötelezett városvezetéshez fordult segítségért.

Első lépésben a város és az erőmű rendezi a Tüskésrét tulajdonviszonyait, amely elég érdekes ügylet, hiszen az egyenlő nagyságú területek kicserélése nem jelenti azt, hogy értékben is egyenlő csere történt.

Következő lépésben a város kifizet egy jelentős összeget egy tanulmány elkészítéséért, amely a terület újrahasznosíthatóságával foglalkozik. Majd ezzel a tanulmánnyal pályázatot nyújt be a város a SufalNet4EU projekt keretében. A pályázaton nyert összegből pedig megvalósítják a tó vízfelületének növelését (a szükséges földmennyiség kivételét), majd a tó környezetének szabadidős parkká alakítását. Csodálatos látványterveket láthattunk, milyen környezetet kívánnak kialakítani a tó környékén. A bökkenő csak az, hogy még 8-10 évig úgymond „emberi fogyasztásra alkalmatlan” lesz a tó vize, tehát fürödni sem lehet majd benne, esetleg sétálni a partján.

Az erőmű viszont jól jár, mert a számára kötelező feladat nem fog sokba kerülni neki, hiszen Pécs város pénzéből megy majd a pályázat, hiszen az erőmű nem pályázhat. Így a legolcsóbban oldja meg a város segítségével a saját problémáját. Felvetettem, hogy ki kellene számolni, mennyibe kerülne az erőműnek a rekultiváció, ha a város nem segítené, de nem is tenne keresztbe nekik. Majd ezek után valósítsák meg a projektet, de az erőmű annak a pénznek a nagy részét, amit így megtakarít legyen szíves fizesse be a város kasszájába. Azt hiszem ez mindaddig utópisztikus elképzelés, amíg az erőműnek külföldi tulajdonosa van, és egy nekik elkötelezett városvezetés.