A Jobbik a Közgyűlés feloszlatását javasolja

Pécs vége

Rendkívüli Közgyűlést hívott össze július 18-ára, a nyári szünet időszakában Pécs város polgármestere, amelyen mindössze 2 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az egyik a folyószámla hitelkeret 7 milliárd forintról 10-re emelése volt, a másik egy emléktábla elhelyezése. A nyári szünet, a nagy meleg ellenére érdekes módon mind a 28 képviselő kivétel nélkül megjelent, még a szocialisták és a fideszes képviselők is teljes létszámban ott voltak, pedig ez emlékeim szerint utoljára az alakuló ülésen történt meg.

 

Mivel a Közgyűlés rendkívüli ülése volt, így sajnos az SZMSZ szerint új napirendi pontot nem tudtunk felvetetni, pedig szerettem volna megszavaztatni a képviselőket a testület feloszlatásáról.

Erre egyrészt azért lenne szükség, mert komédiába illik a Közgyűlés működése a nyári időszakban, másrészt a hitelkeret bővítése azt jelenti, hogy a város pénzügyi működése minden tekintetben a bank kezébe került.

Az utolsó rendes ülésen módosította a városvezetés az SZMSZ-t, mely szerint a nyári szünet idejére átruházott hatásköröket a polgármesterre, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra. Mi, jobbikos képviselők nem kívánunk nyári szünetet tartani, választóink nem azért szavaztak ránk, hogy a nyári hónapokban a semmittevésért vegyük fel tiszteletdíjunkat. A Közgyűlést helyettesítő bizottság 4 fideszes, és egy ellenzéki (szocialista) politikus szavazatával tehát bizonyos értékhatáron belül bármilyen döntést meghozhat. A bizottság üléseire természetesen meghívnak minden képviselőt, szakértőnk is van a bizottságban, de szavazati jog nélkül. Az első ilyen rendkívüli bizottsági ülés június 30-án délután 3 órakor volt, és fél kettőkor telefonáltak, hogy menjünk be ha érdekel.

A legérdekesebb azonban az ominózus 18-i nap volt, amikor reggel 9 órakor kezdődött a bizottsági ülés, melyen átruházott hatáskörben hoztak döntéseket, majd 10 órakor kezdődött a Közgyűlés. Ugyanezeket a döntéseket a Közgyűlés elé is vihették volna, lévén aznap ott volt minden képviselő.

A történet pikantériája, hogy míg a Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei megtalálhatók az Interneten, azt a javaslatunkat, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is hasonló nyilvánosságot élvezzenek, a fideszes többség leszavazta. Nyilván azért, mert rejtegetnivalójuk van, egyébként nem okozna gondot nekik, hogy bárki elolvashatja miről tárgyaltak, milyen döntéseket hoztak. Az önkormányzat ilyenfajta diktatórikus működtetése túl van a jó ízlés határain, tisztességes képviselők már ezt sem engednék meg maguknak.

A sokkal súlyosabb probléma azonban az a hitelszerződés, amelynek feltételeit képtelenség teljesíteni. Két éve vezeti a várost a fideszes többség, és nemhogy stabilizálni nem volt képes a pénzügyi helyzetet, pazarló, ésszerűtlen intézkedéseivel olyan mértékben növelte a hitelállományt, amely a fizetésképtelenség határához vezetett. Június végére teljesen kimerítették a 7 milliárd forintos folyószámlahitel keretét, miután ennek lejárati idejét többször módosították.

Ez a tény önmagában azt jelenti, hogy alkalmatlanok a város vezetésére, a választási ígéretek kiürültek. Hiába magasztalták Szebellédi Istvánt, mint a város megmentőjét, előtte is csak az a cél lebegett, hogy minél több pénzt kivegyen a város kasszájából, majd továbbállt, és igyekezett más városokban is végrehajtani a Pécsett kipróbált trükköket. Ennek ellenére szemrebbenés nélkül továbbra is felveszi a havi egymillió forintos szakértői tiszteletdíját.

A hitelszerződés olyan kitételeket tartalmaz, amely egyrészről megmutatja mennyire tisztességtelen módon viselkednek a bankok, még ha az Orbán Viktor barátja vezette OTP-ről is van szó. Másrészt nagyon jellemző, hogy ha polgármester úr a teljesíthetetlen feltételek ellenére aláírja a szerződést, akkor ez azt jelenti, végső elkeseredésében teszi.

A hitel fedezete mintegy 11 milliárd forint értékű forgalomképes ingatlan, melyek között szerepel lakóház, nyugdíjasház, műemlék, a Bóbita Bábszínház volt épülete, óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, művelődési ház, kórház-épület, valamint beterhelték a város gazdasági társaságainak üzletrészeit is. A legmegdöbbentőbb azonban, hogy engedményezték a bank számára a város minden bevételét, az átengedett és helyi adókat, valamint az állami támogatást is. Ezek szerint a hitel bedőlése esetén, amennyiben a felajánlott ingatlanok, amelyekből ki kell lakoltatni embereket, valamint közintézmények épületei, amelyeket ki kell üríteni, akkori piaci értéke nem fedezi a terheket, akkor a bank elveheti azt az állami támogatást is, amelyből iskolákat, szociális, egészségügyi intézményeket tart fenn a város.

Márpedig szinte biztos, hogy nem teljesíthető a visszafizetés, hiszen a futamidő mindössze 12 hónap. Az a költségvetés, amelyik folyamatosan növeli a hiányát, és főösszege 40-50 milliárd között van, nem fog tudni 1 év alatt kitermelni 10 milliárd forintot. A futamidő lejártával két lehetősége lesz a banknak. Az előbbiekben vázolt nagyon durva megoldás, vagy belemegy egy újabb futamidő hosszabbításba. Ha most ilyen teljesíthetetlen feltételeket diktálnak, akkor milyen feltételeket fognak diktálni akkor, amikor kiderül, hogy fizetésképtelen a város?

Érdekessége még a szerződésnek, hogy az ügyleti kamat változó (előre nem tudni mekkora lesz később), jelenleg 10% felett van. A rendelkezésre tartási jutalék, tehát ha valami csoda folytán nem nyúl hozzá a városvezetés, szintén változó, most 1%, minimálisan tehát 100 millió Ft. Az önkormányzatnak havonta likviditási terv- és tényadatokat kell küldenie a banknak. Amennyiben ezekben 2%-os likviditásromlás tapasztalható, a bank egyoldalúan módosíthatja a szerződést.

Ugyanilyen feltételekkel munkabér hitelkeretet is nyitott az önkormányzat, tehát ott tartunk, hogy már arra számítanak, a béreket sem tudják a következő hónapokban kifizetni. A szerződés utolsó cikkelye már csak hab a tortán, és újabb bizonyítéka annak, milyen tisztességtelen a magyarnak nevezett OTP Bank. Az önkormányzat OTP-nél vezetett több mint 8 milliárd Ft értékű CHF alapú kötvényére 3,75%-os ügyleti kamatfelárat terhelt.

 

Mindezekből kitűnik, hogy aki ilyen feltételekkel aláír egy szerződést, az pontosan tudja, hogy itt a vég, csak nem meri vállalni a felelősséget. Ilyen megalázó feltételekkel még az MSZP sem vett hitelt. Én mindig úgy gondoltam, hogy a szocialistáknál már nincsen lejjebb, de most be kell vallanom, tévedtem.

 

Azon gondolkodom, hogy ha 2009-ben azt mondtuk, mindenáron le kell váltani a szocialista városvezetést, akkor mit mondjunk most. Nincs más lehetőség, mint oszlassa fel magát a Közgyűlés, és írjanak ki új választásokat. Ha a Jobbik nyerne, megoldaná a helyzetet, mert nekünk nincs olyan talpnyaló érdekkörünk, akiket ki kell szolgálni, nekünk nem kell a közpénzeket különböző csatornákon kifolyatni, nem vagyunk elkötelezve sem külföldi, sem belföldi cégek érdekeinek. Ha nem nyerne a Jobbik, de legalább kiegyensúlyozott arányban vennének részt a pártok a képviselőtestületben, szintén megakadályozható lenne a jelenlegi pazarló működés.

 

A második napirendi pontban Dr. Matheovits Ferenc emléktáblájának elhelyezéséről folyt a vita, melyben elmondtam, hogy ez a jóravaló ember 19 évet raboskodott a kommunisták börtöneiben, míg végül 1974-ben szabadult végleg. A szocialista szavazók valószínűleg mint a Kádár-korszak fényes éveire emlékeznek erre az időszakra, és bizonyára nem tudják hány ártatlan embert tartott fogva az akkori rendszer. A helyzet mára nemsokat változott, az utódpártjuk még mindig ott ül a Közgyűlésben, és sajnos az Országgyűlésben is. És ártatlan politikai foglyokat most is fogva tartanak, gondoljunk csak Budaházy Györgyre.

Másrészt érdekes az emléktábla avatásának napja, augusztus 31., mert ezzel emlékeznek az 1947-es választásokra, amikor is Matheovits Ferenc a Parlamentbe jutott. Felhívtam a fideszes és KDNP-s képviselők figyelmét, hogy akkor még az 1945-ben megalkotott tisztességes választási rendszer szerint történtek a szavazások. Kötött lajstromos rendszerű választás volt, aminek az a lényege, hogy a Parlamentben a leadott szavazatok arányában jusson képviselethez minden politikai erő. A fülkeforradalmárok azonban most akarják átalakítani a választási törvényt oly módon, hogy az számukra a legkedvezőbb legyen. Remélem él még a régi igazság, hogy aki a választási törvényhez hozzányúl, az megbukik a következő választáson, és majd az avató-ünnepségen gondoljanak erre.

 

Az ülés zárásaként egy kétes értékű dicséretet kaptam Páva Zsolttól, mert szerinte bármiről is legyen szó, költségvetés, vagy emléktábla, mindig bele tudok keverni a hozzászólásomba aktuálpolitikai kérdéseket.

 

Gyimesi Gábor