A Jobbik pécsi önkormányzati képviselőinek oldala

Suez-ügy, botrányos közgyűlés

Gyimesi Gábor

Pénteken rendkívüli ülést tartott Pécs MJV Közgyűlése, amely a Pécsi Vízmű körüli vita lezárását volt hivatott eldönteni egy zárt ülés keretében. Polgármester úr érdekes javaslattal állt elő, melyben azt vázolta, hogy a képviselők nem kapják kézhez a dokumentumokat sem papíron, sem elektronikus formában, hanem ő felolvassa a mintegy 5 oldalas szöveget, majd úgynevezett titokszobában betekinthetünk mindenbe, végül pedig vita után szavazás következik. Mindenesetre a szokásostól merőben eltérő, és elég furcsa eljárásmódra kérte a közgyűlést, amit azzal indokolt, hogy ez a Suez kérése, és a „hírzárlat” délután fél 4-ig, a szerződés aláírásáig szükségeltetik.

Mivé képezhetik a pécsi György-aknaiakat? - videóriport Gyimesi Gábor képviselővel

Gyimesi Gábor

Komplex telep-programban vesz részt Pécs, György-aknán mintegy 110 ember felzárkóztatását, képzését kezdik meg egy kétéves ciklusban, mintegy 150 millió forintból. A Jobbik szerint ez kidobott pénz.

Gyimesi Gábor, a Jobbik önkormányzati képviselője abban maradéktalanul egyetért, hogy a túlzás nélkül embertelen körülmények között élő telepiekkel kell kezdeni valamit, és amiatt is elégedett, hogy erre központi forrás van. Úgy véli azonban, amíg ilyen magas Pécsett a munkanélküliség, addig nincs reális esély a valós felzárkóztatásra, és György-akna könnyen István-akna sorsára juthat. Ott is beindult a program, majd fél év alatt gyakorlatilag a nullára amortizálták a felújított épületeket.

 

Pécs város adókoncepciója ? velünk fizettetik meg a felelőtlen politizálás következményeit

Pécs vége

Az októberi közgyűlés elé terjesztette a városvezetés Pécs városának adókoncepcióját, valamint a helyi adókról szóló rendelet módosításait. A közgyűlés azzal a kérésemmel kezdődött, hogy ezt a napirendi pontot ne tárgyalja a közgyűlés, mert az adókoncepció első olvasásra is használhatatlan, rengeteg hibát tartalmaz, téves axiómákból vezet le használhatatlan következtetéseket.

Beszámoló az októberi közgyűlésről

Gyimesi Gábor

Ismét rendkívüli közgyűlést tartott az önkormányzat, tehát nem tudtam javaslatot tenni a közgyűlés feloszlatására, pedig nagy szükség lett volna rá a helyi adókról szóló rendelet megalkotása előtt. Ennek napirendről történő levételét javasoltam ugyan, de a Fideszes koalíció természetesen leszavazta a javaslatot. Számomra egyébként nem világos, mikor lesz rendes közgyűlés, ha a munkaterv szerinti elmarad, majd novemberben ismét rendkívülit rendeznek. Talán nem szeretné a városvezetés a feloszlatásról szóló javaslatomat hallani? Pedig biztosak lehetnek benne, hogy minden rendes közgyűlés ezzel fog kezdődni.

Megkezdődött a munka a Városházán

Gyimesi Gábor

A nyári szünet utáni első Közgyűlés azzal a felvetésemmel, illetve javaslatommal kezdődött, hogy oszlassa fel magát a képviselőtestület. A város gazdálkodása olyan mélyre süllyedt, ahonnan nincs vissza út. Itt már a bankok, nevezetesen az OTP diktál, és igazi kifosztóként működik, nem válogat az eszközökben, minden módon megpróbálja kicsikarni a város utolsó fillérjeit is. A feloszlatás sajnos nem került napirendre, mert rajtunk kívül csak az LMP támogatta, a szocialisták tartózkodtak, a Fidesz-KDNP-ÖPE koalíció pedig ellene szavazott.

A Jobbik a Közgyűlés feloszlatását javasolja

Pécs vége

Rendkívüli Közgyűlést hívott össze július 18-ára, a nyári szünet időszakában Pécs város polgármestere, amelyen mindössze 2 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Az egyik a folyószámla hitelkeret 7 milliárd forintról 10-re emelése volt, a másik egy emléktábla elhelyezése. A nyári szünet, a nagy meleg ellenére érdekes módon mind a 28 képviselő kivétel nélkül megjelent, még a szocialisták és a fideszes képviselők is teljes létszámban ott voltak, pedig ez emlékeim szerint utoljára az alakuló ülésen történt meg.

 

Mivel a Közgyűlés rendkívüli ülése volt, így sajnos az SZMSZ szerint új napirendi pontot nem tudtunk felvetetni, pedig szerettem volna megszavaztatni a képviselőket a testület feloszlatásáról.

Emléktáblát avat a Jobbik Pécs főterén

Emléktábla

Amint azt tavasszal elhatároztuk, pótolni fogunk egy nagy hiányosságot a város életéből. Horthy Miklós kormányzása óta senki sem tartotta fontosnak, hogy megemlékezzen városunk egyik legfontosabb eseményéről, a szerb megszállás alóli felszabadulásról. 1921. augusztus 21-én 108 főnyi csendőrség érkezett Pécsre, másnap az Árpádtetőn felállított diadalkapun át bevonult a Magyar Nemzeti Hadsereg első százada. A Türr-malomtól a Zsolnay Vilmos utcán, Irányi Dániel téren, Király utcán keresztül 50 ezer ünneplő pécsi lakos sorfala között vonult be a diadalmenet a Széchenyi térre. Ennek 90. évfordulóján leplezzük le az emléktáblát, amely nemcsak az ünnepre figyelmeztet bennünket, de végre azt is tisztázza a pécsiek, és az idelátogató turisták számára, miért is készült a város főterén magasodó örökmécses.

A júniusi közgyűlés történései 2

Gyimesi Gábor

Pécs városa csatlakozott az Európai Régiók Intézetéhez, amelynek éves tagsági díja 500 euró. Az intézet feladata, hogy a Lisszaboni Egyezmény alapján kiterjesztett Európában a hálózati gazdasági együttműködés kialakítását ösztönözze. Az IRE jelenlegi tagsága 54 regionális és városi önkormányzatból, továbbá 41 bankból és vállalkozásból áll. Ebből is látszik, hogy ez milyen típusú szervezet, mi a valódi cél. Sajnos a szocialistákat leváltó fülkeforradalmárok még nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a nemzet tönkretétele, kiárusítása terén. Amikor ilyen tagságot vállal, szorosabb kapcsolatot kezdeményez az EU-val, az azt jelenti, hogy nemzetünk kizsákmányolásának elősegítésében vesz részt.

A júniusi közgyűlés történései 1

Gyimesi GáborCsőd szélére került a Pécsi Közlekedési Zrt. Olyan súlyos a helyzet, hogy a nyári csökkentett menetrend szerint szükséges buszokat sem tudják kiállítani. Ennek fő oka az a hibás döntéssorozat, aminek következtében több száz millió forintos hiány keletkezett a cégnél. Az előterjesztés szerint Pécs városának kezességvállalásával 400 millió Ft hitelt vesz fel a társaság, és megvásárol Debrecenből 13 db használt buszt. Ahhoz képest, hogy mekkora csinnadrattát csinált a város vezetése az új buszok érkezéséből, ez lett belőle. A szakértő véleménye szerint ezek a buszok öregek, de legalább működőképesek, és a belső tér – ellentétben a jelen pécsi buszokkal – emberi használatra alkalmas. És mindezek mellett egy nem elhanyagolható szempont, hogy mindebből következően az ár sem magas.

Tudósítás a májusi közgyűlésről 2 (környezetvédelem)

TüskésrétA közgyűlés megalkotott egy új rendeletet Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről. Nagy szükség volt már arra, hogy az olyan helyi értékeket, amelyek nem tartoznak törvényi szabályozás és védelem alá, a város helyi rendelettel védje meg. A rendelet részletesen felsorolja azokat a természeti értékeket, amelyek helyi szinten védendők. Remélem a jövőben ez a lista csak bővülni fog, amelyre a joganyag lehetőséget biztosít olyan formában, hogy bárki javaslatot tehet újabb természeti értékek védelem alá helyezésére.

Egy másik napirendi pontban a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló rendelet módosításáról volt szó, miszerint a jövőben az alap infrastrukturális beruházásokra is felhasználható lesz.

Oldalak